Kontakt
Centrum Agency s.r.o.
  Štúrova 20
  040 01   Košice, Slovensko
  +421 910 223 223
 
  centrumagency@centrum.sk
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Udalosti
 Novinky
Práca na sklade!

SÚRNE! Práca V LOGISTICKOM SKLADE, práca na vysokozdvižnom vozíku alebo skladník. Práca v meste Prešov a Senec. Mzda od 750€ do 1 200 €/mesiac. Bývanie 15,50 €/mesiac, stravovanie: stravné lístky. Pracovný čas 8 hodín alebo 12 hodín.


Spracovateľ a vykosťovač mäsa

Potrebujeme 40 pracovníkov na pozíciu spracpvateľ a vykosťovač mäsa! Pracovný čas 8,5 alebo 12 hodín. Výplata od 1100 € do 1600 € / mesiac. Vhodné aj pre páry!


Hľadáme vodičov nákladného motorového vozidla

Bratislava: Hľadáme 2 vodičov nákladného motorového vozidla.


Hľadáme predavačky

Hľadáme predavačky do mäsiarstva.


Práca v Nemecku

Máme 200 voľných pracovných miest do Nemecka. Práca pre mužov, práca na stavbe, zvárači a elektrikári.


Práca v Nemecku

40 voľných pracovných miest v Nemecku - Dortmund. Ide o 3 mesačnú brigádu, balenie tovaru.


Hľadáme

Košice: 20 voľných pracovných miest na prácu s očistenými rybami a inými výrobkami.


Pracovné ponuky

Stará Turá: 4 predavačky do mäsiarstva.

Konkurz na obsadenie voľných pracovných miest „Obsluha logistického skladu“

           Centrum Agency s.r.o.
                 V Y H L A S U J E


-
konkurz na obsadenie voľných pracovných miest „Obsluha logistického skladu“
v nadnárodnej spoločnosti pre rok 2019 s trvaním pracovného pomeru na dva ( 2 ) roky s možnosťou prolongácie na ďalšie tri roky, takto :


 
Názov pracovného miesta :  obsluha, manipulant logistického skladu s vysokozdvižným vozíkom od 1,5 tony  / do 3,5 tony
Počet miest  : 120
Pracovné miesto pre : 70% muži  a  30% ženy
Vek do 45 rokov,  podľa fyzického stavu kandidáta
Podmienky účasti vo výberovom konaní :
Kandidát zašle na adresu vyhlasovateľa výberového konania v elektronickej forme fotokópiu svojho biometrického pasu.


Kandidát zašle v elektronickej forme na emailovú adresu
info@centrumagency.sk  svoje plné rezumé v rozsahu ako je uvedené na našej web stránke www.centrumagency.sk, alebo si vzor rezumé vyžiada telefonicky na mobilnom telefónnom čísle +421 910 223 223 ( Slovensko, WhatsApp, Viber )
Kandidát zašle v elektronickej forme doklad o praxi a kópiu dokladu, práva pracovať so zdvíhacími zariadeniami s uvedením typu zdvíhacieho zariadenia  na akom doteraz pracoval.
Vyhlasovateľ osloví  jednotlivých kandidátov po oboznámení sa s dokladmi jednotlivého kandidáta a za nižšie uvedených podmienok kandidáta pozve na pohovor a na praktickú skúšku .
Ostatné podmienky účasti výberového konania :
Vybraný kandidát, ktorý sa zúčastní výberového konania musí najneskôr 10 dní pred termínom pohovorov a praktickej skúšky, doručiť našej spoločnosti, alebo na adresu v Užhorode tieto doklady :
výpis z registra trestov, opatrený Apostillou ( tento doklad musí byť v platnosti minimálne 60 dní )
doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní opatrený Apostillou
Preklad vyššie uvedených dokladov musí byť podľa zákonov platných v Slovenskej republike vykonaný v Slovenskej republike. Cena za preklad uvedených dokladov je 65€ + DPH.
Kandidát pri podaní svojej žiadosti o povolenie  prechodného pobytu  za účelom platenej práce musí na cudzineckej polícií  zaplatiť kolkovú známku vo výške 165,50€ a 24,50€ za urýchlené vybavenie karty prechodného pobytu.
Účastnícky poplatok vo výške 50€ + DPH pred účasťou na pohovoroch a praktickej skúške ( poplatok obsahuje cestovné na výberové konanie z mesta Užhorod do Bratislavy a späť do Užhorodu). Ubytovanie počas pohovorov v rozsahu dvoch  dní.
Kandidátom, ktorí uspeli na pohovoroch a odpracovali  u zamestnávateľa minimálne 3 mesiace, bude poskytnutý zo strany spoločnosti Centrum Agency s.r.o. bonus  vo výške  200€ ( dvesto euro) !
 
Postup a hodnotenie kandidátov :
Kandidáti budú rozdelení do skupín po 10 až 15 ľudí v rôznom termíne pohovoru
Kandidáti budú hodnotení bodmi  od 1 do 5
5 bodov uspel veľmi dobre
4 body uspel dobre
3 body uspel
2 body priemerný
1 bod neuspel
 
Pracovný pomer bude ponúknutý iba tým záujemcom, ktorí získali 5, 4, 3 body.
Ostatným bude ponúknutá možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom.
Odmeňovanie  :
Základný hrubý plat 650€ mesačne + bonusy s celkovým mesačným príjmom do 1200€ mesačne
Ubytovanie 100€ mesačne (  jeden sto euro )
Stravné do 40€ mesačne ( štyridsať )
Pracovná doba 8,5 hodín, alebo 12 hodín, závisí od pracovnej pozície
 
PRÁVNY NÁROK NA ÚČASŤ VO VYBEROVOM KONANÍ NIE JE !
ZÁLEŽÍ NA VYHLASOVATEĽOVI, KTORÉHO KANDIDÁTA PO DORUČENÍ DOKLADOV NA POHOVOR VYBERIE !

 
 

Stavebníctvo

 


 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

     Práca skladníka, práca v logistickom sklade a pracovník na       
     vysokozdvižnom vozíku!
Práca v Bratislave.  Mzda od 750 do 1100 
€/mesiac,
      
bývanie 30 €/mesiac,  stravovanie 15€/mesiac.


 
Máme 40 voľných pracovných miest pre Slovákov do Nemecka - Dortmund. Ide o 3 mesačnú brigádu, balenie tovaru.
Máme 200 voľných pracovných miest do Nemecka. Práca pre mužov, rôzne práce na stavbe, zvárači a elektrikári.

Práca SKLADNÍKA, mzda od 650 do 1000 eur za mesiac. Práca je v Prešove alebo v blízkosti Bratislavy.


 Potrebujeme pracovníkov železnice. Mzda od 600 do 1000 eur za mesiac.


Potrebujeme 40 pracovníkov na pozíciu SPRACOVATEĽ A VYKOSŤOVAČ mäsa! Pracovný čas 8,5 alebo 12 hodín.
Výplata od 1100 € do 1600 € / mesiac. Vhodné aj pre páry! 

Súrne potrebujeme ZDRAVOTNÉ SESTRY!
Prvých 50 zdravotných sestier, ktoré sa zamestnajú dostanú ako bonus 200 eur!
Ak poznáte zdravotné sestry, ktoré potrebujú prácu, oznámte im to, prosím! Hľadáme pracovníkov na tieto voľné pracovné miesta: 

Profesie: murár, tesár, železiar, betonár, zvárač, elektrikár,
práca doma i v zahraničí,
výhodné platové podmienky,

Vodič LKW mzda od 1100€/ mesiac až 2200€/ mesiac
práca na Slovensku a Českej republike

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA V KONKRÉTNYCH MESTÁCH:

Košice: Vodič LKW 24 ton, preprava tovaru
 
Košice: Pracovník na vysokozdvižnom vozíku do 3,5 ton
Bratislava: Vodič nákladného motorového vozidla do 18MT preprava tovaru regionálny rozvoz
Bratislava: Predavač/ predavačka v mäsiarni a iných obchodoch
Banská Bystrica: Rozvoz tovaru po regióne 18MT nákladné motorové vozidlo
Stará Tura: Predavač/ predavačka v mäsiarni a iných obchodoch
Rimavská Sobota: Spracovateľ mäsa (práca na linke), vykosťovač mäsa (práca na linke)
Košice: Spracovanie vyčistených rýb a výrobkov


 

 12