Kontakt
Centrum Agency s.r.o.
  Mlynárska 16
  040 01   Košice
  +421 910 346 345
  +421 55 728 97 59
 
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
Odoberajte aktuálne novinky:

pridaťodobrať
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky
01.06.2017   Voľné pracovné miesta - Hľadáme murárov, tesárov, zváračov.
 
01.06.2017   Hľadáme vodičov nákladného motorového vozidla - Hľadáme vodičov nákladného motorového vozidla (dumper) do Nemecka.
 
01.06.2017   Hľadáme taxikárov - Hľadáme vodičov osobného motorového vozidla - taxikárov.
 
01.06.2017   Hľadáme stavebných robotníkov - Hľadáme stavebných robotníkov do Českej republiky.
 
13.07.2016   Pracovné ponuky - odvetvia - · poľnohospodárstvo a farmy · potravinárstvo · výroba a priemysel · strojárstvo a stavebný priemysel · reštaurácie a hotely · letné a sezóne práce, brigády · mäsiari · zdravotníctvo a opatrovateľstvo · a iné

Centrum Agency s.r.o.

                          Centrum Agency  s.r.o.

 

je trvale rozvíjajúcou sa spoločnosťou v oblasti personálno-poradenskej činnosti, zaoberajúca sa sprostredkovaním práce  pre uchádzačov z celého Slovenska a krajín EU a  Východnej Európy. Svoje medzinárodné kontakty využívame v prospech našich klientov za účelom zabezpečenie pracovných príležitosti v krajinách Európskej Únie,  Anglicka a Spojených Štátov Amerických. Pracovné príležitosti pre našich klientov zabezpečuje aj podľa požiadaviek klientov ako je  Dubaj, Oman, Thajsko a podobne.

Všetky služby sú poskytované na základe vydaných živnostenských oprávnení vydaných príslušným živnostenským úradom v Košiciach.
Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby a tak budovať dlhodobý partnerský vzťah s klientmi, zamestnávateľmi a ostatnými obchodnými partnermi spoločnosti založený na všestrannej spokojnosti.

Radi Vás privítame v našich priestoroch kde Vám pomôžeme vypracovať profesný životopis, vyplniť potrebné formuláre a zhodnotíme Vaše doterajšie pracovné skúsenosti, vzdelanie a poradíme Vám aké dokumenty a tlačivá potrebujete, aby Vaše zamestnanie bolo v súlade so zákonom danej krajiny.

Po prijatí pracovnej ponuky Vás pripravíme na vycestovanie za novou prácou. Okrem uvedeného Vám zabezpečíme zakúpenie cestovného lístka, vysvetlíme Vám legislatívu a zákony danej krajiny a urobíme všetko pre to, aby ste boli dokonale pripravený na Vaše pôsobenie v mieste vášho zamestnávateľa.
Pracovné ponuky máme v týchto odvetviach:

  • poľnohospodárstvo a farmy

  • potravinárstvo

  • výroba a priemysel

  • strojárstvo a stavebný priemysel

  • reštaurácie a hotely

  • letné a sezóne práce, brigády

  • mäsiarstvo

  • zdravotníctvo a opatrovateľstvo

  • a inéVyužitím našich služieb budete mať možnosť pracovať v zahraničí, spoznáte nové krajiny, ich kultúru a naučíte sa cudzí jazyk.

Taktiež v spolupráci s partnemi pre našich klientov zabezpečujeme krátkodobé jazykové kurzy.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Poplatky - info

V tejto sekcii nájdete kompletné informácie o poplatkoch, ktoré sa hradia  našej agentúre a odpovede na otázky súvisiace s úhradou poplatkov.


1. Registrácia v agentúre :
 
Registrácia v agentúre je bezplatná !
 
V prípade, že klient prejaví záujem o sprostredkovanie práce cestou našej agentúry hradí len administratívny poplatok 30,- EUR  za spracovanie náležitostí potrebných k uzatvoreniu pracovnej zmluvy a poradenské služby.
Administratívny poplatok je platený výlučne na základe živnostenského oprávnenia spoločnosti.

Predmetný poplatok slúži na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti - zahŕňa prvotné informácie o činnosti agentúry, personálne poradenstvo, formuláre, vstupné rozhovory, prepisovanie životopisu do medzinárodne použiteľného formulára, prípadne preklad do iného jazyka, digitálne spracovanie dokladov a kontrolu žiadosti a ostatných formulárov, zadávanie podkladov do systému partnerských agentúr a ďalšie obdobné činnosti. Tento poplatok je nevratný. Vyššie uvedený administratívny poplatok teda nie je vyberaný za sprostredkovanie zamestnania a žiadnym spôsobom s následným sprostredkovaním práce nesúvisí.

 

POSTUP PRI REGISTRÁCII:

1. Oboznámte sa podrobne s podmienkami a registráciou, potrebné informácie sú uvedené pri každej krajine. Vyberte si druh práce, ktorý vyhovuje vášmu vzdelaniu, praxe, ale aj zdravotnému stavu.
 

2. Zaregistrujte sa zaslaním kontaktného formulára na adresu: centrumagency@centrum.sk, k predmetnému  formuláru je potrebné doložiť fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Pre záujemcov o prácu z tretích krajín ako sú  Ukrajina, Ruská Federácia, Bielorusko, Izael a podobne je potrebné kontaktný formulár vypísať v Ruskm, alebo Anglickom jazyku, žiadateľ k registračnému formuláru musí  doložiť tieto doklady :
fotokópiu biometrického pasu ( len biometrického ), pre tých ktorí nie sú držiteľmi biometrických pasov služby sprostredkovania práce neposkytujeme,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  preložený  súdnym znalcom do Slovenského jazyka,  optrený APOSTILOU,
výpis z registra trestov, preložený  súdnym znalcom do Slovenského jazyka, opatrený APOSTILOU,
doklad o zdravotnej sposobilosti, preložený do Slovenského jazyka,3. Pre úplnú registráciu je potrebné uhradiť ADMINISTRATÍVNY POPLATOK vo výške  30,- EUR


Možnosti platby:
Vkladom alebo prevodom na bankový účet agentúry CENTRUM AGENCY, s.r.o.
platby zo zahraničia

IBAN:    SK1209000000005077165930                      
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Var. symbol: Váš dátum narodenia bez bodiek

Účel, popis platby: Vaše meno a priezvisko

Po obdŕžaní registračního formuláru a uhradení administratívneho poplatku začneme bezodkladne konať na Vašom umiestnení, príp.  dohodneme termín podpísania pracovných zmlúv a vycestovanie.

2. Poplatky agentúre

Poplatky za sprostredkovanie práce našou agentúrou sú plne v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Záujemca avšak hradí poplatky za asistenčné /poradenské / služby, alebo programové poplatky v prípade študijných alebo jazykových pobytov, nakoľko okrem samotného sprostredkovania zamestnania Vám poskytneme množstvo služieb, ktoré  nie sú uvedené v  zákone, nie sú našou povinnosťou, ale poskytujeme ich našim klientom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a získaní istoty po príchode do cudzej krajiny.

Poskytneme Vám kompletné poradenstvo ohľadne formalít, oznamovacích a registračných povinností, ako aj všeobecné informácie, čo je potrebné vybaviť pred vycestovaním do zahraničia a po príchode späť do krajiny.

           Asistenčné služby zahŕňajú :

- preklady požadovaných osobných dokladov potrebných k žiadosti o pracovné povolenie 

- asistenciu pri vybavovaní dopravy do zahraničia a cestovného itinerára,
- zaistenie odvozu z letiska alebo autobusovej stanice,
- poskytnutie informácií ohľadom ubytovacích možností v zahraničí,
- inštrukcie čo si vziať so sebou
- pomoc v krízových situáciách,
- poskytnutie informácií o životných podmienkach, pracovných podmienkach a úradných povinnostiach v zahraničí, 
- poskytnutie kontaktov na koordinátorov a kontaktné osoby je samozrejmosťou.


Výška poplatkov za asistenčné služby a poradenstvo je od 100 do 250 EUR. Výška poplatku bude upresnená pri konkrétnej ponuke, telefonicky alebo pri osobnej návšteve - nakoľko samozrejmosťou u nás je aj flexibilita - to znamená, že vždy vieme vyjsť v ústrety uchádzačovi a prispôsobiť sa výškou poplatkov konkurencii - vždy sme otvorení dialógu, preto neváhajte s nami komunikovať - vždy nájdeme ideálne riešenie!


História našej spoločnosti CENTRUM AGENCY s.r.o. a portfólio našich pracovných ponúk hovorí o stabilnom postavení na Slovenskom a zahraničnom pracovnom trhu.